Om Biodrone

Biodrone er lokalisert i Steinkjer i Trøndelag. Vi har spesialisert oss på dronetjenester til skog- og jordbruket. Vi kan bidra med kartlegging, såing, sprøyting og gjødsling fra lufta.

Biodrone-om-biodrone
biodrone-såing-1

Tester gjødsling med drone

Vi har god erfaring med såing og sprøyting med drone. Nå tester vi også gjødsling med drone, sammen med noen av landets fremste aktører på innovasjon i landbruket.

Kartlegging og AI

Vi kartlegger både jord- og skogbruksareal med våre droner. Vi bruker ulike kamera i kombinasjon med avansert programvare og kunstig intelligens. Dette bruker vi blant annet for å kunne levere detaljert oversikt over forskjellige plantearter i et spesifikt område.

biodrone-kamera-drone
Inspeksjon med drone

Inspeksjon med drone

Vi har hjulpet mange bedrifter med inspeksjoner. Ved å bruke droner til dette formålet kan man få mer nøyaktige inspeksjoner og avdekke flere avvik.