Komplett leverandør av dronetjenester!

Biodrone er RO3 droneoperatør med lang erfaring i dronebransjen. Vi leverer en rekke tjenester, og tar oppdrag i hele landet. Har du en utfordring du lurer på om vi kan løse?

Komplett leverandør av dronetjenester:

Inspeksjon

Vi tilbyr en trygg og effektiv metode for inspeksjon av infrastruktur med høyoppløselige bilder, video og egnet inspeksjonssoftware.
Med vårt IR-kamera kan vi termografere for å avdekke energitap og vannlekkasjer.

Kartlegging:

Vi leverer geo-refererte punktskyer, ortofoto og 3D-modeller for bruk i beregning, prosjektering og dokumentasjon.
For landbruket kan vi lage nøyaktige tildelingskart for variabel sprøyting og gjødsling.

Sprøyting, gjødsling og såing:

Biodrone leverer sprøytetjenester for jord-og skogbruk. Vår sprøytedrone kan dekke enorme arealer uavhengig av type terreng.
Med vår sentrifugalspreder kan vi også gjødsle og så fra luften.

Foto og video

Våre piloter har lang erfaring med foto og video. Vi leverer skreddersydde foto og videoer til alle formål.
(denne må vi kanskje endre litt på senere)

Dronetransport:

Biodrone er godkjent for flyving med underhengende last, og kan løse din logistikkutfordring på en trygg og effektiv måte.
Vi kan løfte 15 kg per tur.

Rådgivning:

Biodrone kan være rådgivende partner for din bedrifts egne drone-operasjoner,