Vinn kartlegging av 100 dekar skog- eller jordbruksareale

Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt kan du bli med i trekningen av en kartlegging på inntil 100 dekar skog- eller jordbruksareale. En slik kartlegging gir deg en detaljert oversikt over dine ressurser. Dette vil gjøre det enklere å ta avgjørelser for en mer effektiv drift.

 

Kartlegging med våre avanserte droner innebærer at du som bonde eller skogeier kan få en svært detaljert oversikt over dine ressurser. Du får en høyoppløselig 3D-modell og et kart som gjør det enklere å ta avgjørelser for en mer effektiv drift.

Dette kan også kombineres med kunstig intelligens som enkelt forteller deg for eksempel hvor mange tre du har i skogen av hvert treslag, hvor på åkeren det er størst behov for gjødsel, eller gi deg en nøyaktig oversikt over ugress på feltet.

Betingelser:

  • Gjelder én lokasjon i Trøndelag (man kan ikke dele opp 100 dekar i flere forskjellige felt)
  • Det er begrensninger for hvor kartlegging kan gjøres med tanke på nærhet til mennesker, hus, verneområder etc. Det gjøres nærmere avtale etter konkurransen er avgjort.
  • Gjelder kun privatpersoner.
  • Forbehold om tilstrekkelig flyvær.