Sprøyting av skog med drone

Biodrone leverer sprøytetjenester for jord-og skogbruk. Vår sprøytedrone kan dekke store arealer uavhengig av type terreng. Med vår sentrifugalspreder kan vi også gjødsle og så fra luften.

8cb23cef-c0d6-40d5-aa99-55537f279bf2

Har du noen gang gjort ugressbekjempelse i skogen med ryggtåkesprøyte? I så fall vet du at dette kan være tidkrevende og helsefarlig. Med våre droner kan vi raskt og effektivt komme til overalt, og vi kan gjennomføre presise punktsprøytinger som gjør at man får rett mengde på rett sted.

Foreløpig kan man kun sprøyte skog på dispensasjon fra Mattilsynet, men vi jobber sammen med forskere fra flere instutisjoner for å lage en metodikk som muligjør kommersiell sprøyting med drone.

Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om sprøyting av skog