Kartlegger 10 kvadratkilometer i timen med drone

Fixed-wing drone

Biodrone tilbyr droneoperasjoner i en spesifikk kategori, med high altitude og BVLOS tillatelser. Vi bruker fixed-wing droner fra Quantum Systems og DJI Matrice 300 RTK med ulike sensorer. Kontakt oss for storskala datainnsamling og avansert dataanalyse.

Les mer