Potensiell revolusjon i skogplanteforedlingen?

14. januar 2022

image1

Skogplanteforedling er en viktig del av skognæringen, og forsyner skognæringen med frø- og plantematerialer for økt lønnsomhet i tømmerproduksjon og juletredyrking. Stiftelsen Det norske skogfrøverk er en nordisk ledende aktør, og jobber sammen med Biodrone og Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)med å utvikle nye innovative metoder innenfor feltet.

Trigonometrisk høydemåling

Trigonometrisk høydemåling

 

I løpet av 2021 har Biodrone kartlagt flere plantefelt for Skogfrøverket, hvor man har trær som er gode kandidater for innsanking av podekvist. Vanligvis blir trærne målt med tradisjonelle landmålingsteknikker som målekikkert og trigonometrisk høydemåling eller høydestenger. Dette er en tidkrevende prosess som ofte involverer flere personer ute i felt samtidig i ukesvis. I de største og beste avkomforsøkene er det i det hele tatt vanskelig å se toppene fra bakken

 

En brøkdel av tidsbruken


Ved å gjøre dette med drone påmontert LiDAR kan man kartlegge hele plantefeltet rask og nøyaktig.
Laserstrålene fra LiDAR-sensoren treffer toppen på treet, og man kartlegger samtidig bakken. På denne måten kan man kalkulere høyden på treet, og man får også nøyaktig koordinater på treet. Det er flere andre fordeler med LiDAR også. Blant annet er man ikke avhengig av dagslys for å få gjort kartleggingen, noe som utvider sesongen for kartlegging betraktelig.

DJI M300 med Zenmuse L1 LiDAR

DJI M300 med Zenmuse L1 LiDAR

 

Tidkrevende og risikofylt

Etter kartlegging og analyse av trærne i plantefeltet er ferdig, blir de aktuelle kandidatene for innsanking av podekvist valgt ut. Trærne er ofte spredt i feltet, og kan være mellom 10 og 20 meter høye. Derfor er arbeidet med innsanking ofte forbundet med risiko, da man bruker stige og klatreseler for å komme til høyt nok.

Sanking av podekvist

Sanking av podekvist i Skjækermoen, Verdal
Foto: Hans Christian Brede, Skogselskapet i Trøndelag.Autonom sanking med drone

Etter flere samtaler og diskusjoner med Skogfrøverket, gikk Biodrone i 2021 til innkjøp av en dronemontert sag. Denne innretningen er i stand til å kutte greiner på opptil 3 cm i diameter, og henger på undersiden av dronen.
Koordinatene som ble samlet i kartleggingen med LiDAR, blir brukt for å effektivt navigere til riktig tre. Piloten navigerer så dronen ned til kvisten, som med et tastetrykk starter sagen og griper tak i kvisten. Etter et raskt kutt kan piloten legge igjen kvisten rett ved treet, eller fly bort til basen og slippe den ned, for så å fly bort til neste koordinat. 

Denne metoden representerer en vesentlig redusjon av risiko forbundet med sankingen, og er trolig mye mer effektiv. Biodrone skal i samarbeid med NIBIO og Det norske skogfrøverket gjøre en rekke tester og samlinger av podekvist og kongler med drone på flere felt i 2022.

Med tiden vil autonome drone også bli tillatt, og man kan sende dronene ut på oppdrag for å samle kongler og podekvist autonomt, mens planteforedlerne tar seg av andre viktige arbeidsoppgaver.
Dette kan føre til en revolusjon i skogplanteforedlingen, som vil bringe med seg et enda mer bærekraftig og effektivt skogbruk for årene som kommer. Biodrone er stolte av å være en del av denne revolusjonen.

Sagen som er montert i buken på dronen har gripearmer og en rondellsag


Ønsker du å vite mer om denne tjenesten, eller har andre spørsmål knyttet til dette?
Da ser vi frem til å bli kontaktet av deg!