Aktuelt

Fixed-wing drone

Kartlegger 10 kvadratkilometer i timen med drone

Biodrone tilbyr droneoperasjoner i en spesifikk kategori, med high altitude og BVLOS tillatelser. Vi bruker fixed-wing droner fra Quantum Systems og DJI Matrice 300 RTK med ulike sensorer. Kontakt oss for storskala datainnsamling og avansert dataanalyse.

Les mer »
Vindfall

Kartlegging av vindfall med drone

Med klimaforandringene kommer også hyppigere og sterkere stormer. Dette legger stort press på skogen og fører til mer vindfall.  Stormen «Gyda» 19. november i fjor medførte betydelige skader på skog.…

Les mer »

Kan droner erstatte traktoren?

I over 100 år har traktoren vært et av bondens viktigste hjelpemiddel. Med arbeidsoppgaver som gjødsling, såing, pløying, harving osv. er det liten tvil om at traktoren har effektivisert arbeidet…

Les mer »
DJI M300 RTK med Zenmuse P1

Kartlegging av skog med drone og AI

Gode gamle 3,99 snora I forbindelse med skogforvaltningen har det i en mannsalder vært normalt å bruke prøveflater og tabeller for å telle antall planter i et bestand. Metoden går…

Les mer »

Potensiell revolusjon i skogplanteforedlingen?

Skogplanteforedling er en viktig del av skognæringen, og forsyner skognæringen med frø- og plantematerialer for økt lønnsomhet i tømmerproduksjon og juletredyrking. Stiftelsen Det norske skogfrøverk er en nordisk ledende aktør,…

Les mer »