Kartlegging av vindfall med drone

05. april 2022

Vindfall

Med klimaforandringene kommer også hyppigere og sterkere stormer. Dette legger stort press på skogen og fører til mer vindfall. 

Stormen «Gyda» 19. november i fjor medførte betydelige skader på skog. Anslagsvis er mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter tømmer blitt felt av stormen. Det er behov for å få ryddet opp vindfelt tømmer raskt for å redde verdier, og unngå omfattende billeskader på skog ut over våren og forsommeren.

Vindfall kan forekomme overalt, og ofte langt unna veg. Befaring med fly og helikopter vil gi en god oversikt over hvilke områder av eiendommen som er utsatt for vindfall.

Med ortofoto fra drone og våre vindfall-algoritmer har vi gjort dette enda enklere. 
Med fixed-wing drone og maskinlæring kan vi dekke opptil 10.000 dekar per time, og analysen avdekker så godt som alle trær som ligger på bakken. Dataene er georeferert, og man kan så legge resultatet av analysen over eksisterende skogbruksplan for å planlegge vindfallhogst. 

Ortofoto fra drone

Ortofoto fra drone brukes sammen maskinlæring for å avdekke alle trær som ligger på bakken

 

Når analysen er kjørt får man et georeferert polygon over alle trær som ligger på bakken.


Vi har gjort kartlegging av store områder med vindfall på oppdrag for Allskog i Trøndelag og Skogbrand i Nummedal, og har fått veldig gode resultater. Alt tyder på at denne metoden kommer til å bli mye mer brukt i årene fremover. 


Har du vindfall på din skogseiendom som du ønsker å få kartlagt?
Ta kontakt med oss i dag!