Kartlegging av skog med drone og AI

14. januar 2022

DJI M300 RTK med Zenmuse P1

Gode gamle 3,99 snora

I forbindelse med skogforvaltningen har det i en mannsalder vært normalt å bruke prøveflater og tabeller for å telle antall planter i et bestand. Metoden går ut på at man bruker en stang eller en snor som er 399 cm lang, og teller antall planter innenfor radiusen av en sirkel som lages med disse verktøyene. Etter man har tatt tilstrekkelig med prøveflater, gjerne mellom 10-og 15 stk, brukes en tabell for å regne ut antall planter. Dette er en godt utprøvd metode som har fungert godt, men som innebærer mye gåing og trasking i skogen. Turer i skogen er jo fint, men dette kan ta veldig lang tid, spesielt om bestandet som skal kontrolleres ligger et stykke fra veien.  I tillegg kan resultatene variere en del fra person til person, etter som det er vilkårlig hvor prøveflatene tas.

 

Nye tider, nye metoder

I samarbeid med Allskog SA har Biodrone utviklet en ny metode for å telle antall planter og trær i skogen. Denne metoden representerer en vesentlig økning i antall dekar pr time som kan kontrolleres, og gir et mer nøyaktig oversiktsbilde over de ressursene som skogeieren har.

Biodrone bruker avanserte droner som flyr på forhåndsprogrammerte ruter og tar i bruk de beste sensorene som finnes på markedet. Siden Biodrone er godkjent for å fly såkalt «Beyond Line of Sight» (BLOS) kan vi fly langt unna kun på instrumenter. Sensorene vi bruker gir så god oppløsning, at vi kan fly relativt høyt uten at det går på bekostning av resultatene.  Ved hjelp av god planlegging og lang erfaring, er vi i stand til å kartlegge flere tusen dekar pr dag. 

Ortofoto fra Inderøy

Et ortofoto fra Inderøy

 

Kartdata og kunstig intelligens

Når bildene er samlet inn danner vi høyoppløselige ortofoto som hvor vi kjører vår AI på.
Dette gir oss følgende informasjon:

  • Antall tre pr. treslag
  • Høyde pr. treslag
  • Antall for hvert treslag pr. dekar


For skogeieren er dette verdifull informasjon fordi det sier noe om hvilke tiltak som bør gjøres i skogen. Ungskogpleie er en av de viktigste investeringene en skogeier gjør, og det må gjøres til rett tid. Med dette datagrunnlaget er det veldig enkelt å se hvor behovet er, og hvor stort det er.
I løpet av 2021 kartla vi over 10 000 dekar med skog. I løpet av 2022 skal vi kartlegge langt mer, og med enda flere typer droner og sensorer. 

Ønsker du å vite mer om denne tjenesten, eller har andre spørsmål knyttet til dette?
Da ser vi frem til å bli kontaktet av deg!