Kartlegger 10 kvadratkilometer i timen med drone

13. mars 2023

Fixed-wing drone

Biodrone er droneoperatør i spesifikk kategori. Med blant annet high altitude og BVLOS tillatelser kan vi kartlegge opptil 10.000 dekar i timen. Det gir unike muligheter for kundene å samle inn data på.

FIxed-wing droner fra Quantum Systems i Tyskland
https://quantum-systems.com/trinity-f90/

Fixed-wing drone

Biodrone har flere ulike typer droner for ulike formål. Når det skal kartlegges i stor skala, bruker vi en fixed-wing drone fra Quantum Systems i Tyskland. Modellen heter Trinity F90+ og har en rekkevidde på 90km, 90 minutter flytid og kan bære med seg flere ulike typer payload. 
En annen stor fordel med denne dronen, er at den er en såkalt VTOL. VTOL betyr “Vertical Take Off and Landing”. Dette gjør at dronen kan ta av og lande i en horisontal akse, slik som en “vanlig” drone gjør, og trenger dermed ikke like stor plass på bakken som en vanlig fixed-wing gjør. 
Vi bruker et kamera fra Sony med 42 megapixler til denne dronen, som gjør at vi får svært gode bilder selv fra stor høyde.

 

Spesifikk kategori

Biodrone er operatør i spesifikk kategori. Vi har blant annet tillatelse til å fly over den normale høydebegrensningen på 120 m AGL (Above ground level). Dette gjør at dekke et langt større område fordi man rett og slett får med mer bakke i bildene fra større høyder. Når vi flyr med fixed wing og 1500 fot høyde, dekker vi et areal på ca 10.000 mål eller 10km2 pr time. 
Det ville altså bare tatt oss én arbeidsdag å kartlagt hele Bymarka i Trondheim med drone.

I tillegg til dette har vi også tillatelse til å fly BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), som betyr at vi kan fly dronen uten å måtte se den med det blotte øyet, slik som vanligvis må i åpen kategori. Det gjør at våre operasjonelle rammer er fleksible med tanke på basen for operasjonen og sikt bort til objektet som skal kartlegges. 

Denne typen tillatelser krever vesentlig mer forberedelser og dokumentasjon enn droneoperasjoner i åpen kategori. Vi bruker en rekke sikkerhetsmitigerende tiltak for å redusere luftrisikoen, slik som Ninox drone, Hems WX og Air navigation pro. I tillegg bruker vi IPPC fra Avinor til å sjekke NOTAM og luftrom i de områdene vi skal operere. For verneområder er Safetofly.no veldig fin å bruke. Husk å sjekk verneforskriften for de aktuelle områdene angående droneflyving.
Sjekk Luftfartstilsynets nettsider for oppdatert informasjon om droneregelverket. 

Kompetanse og fleksibilitet

 

Biodrone har erfaring med droneoperasjoner helt tilbake til 2016, og kan levere mange forskjellige tjenester med forskjellige typer droner og sensorer. Vi tilbyr inspeksjon med RGB og termisk sensor, kartlegging med RGB, LiDAR og Multispektral sensor, samt en rekke spesialtjenester som såing, saging og gjødsling. Med god planlegging på forhånd er vi veldig fleksible i utførelsen av oppdraget.

Dette kombinert med bred kompetanse på dataanalyse leverer vi ofte “nøkkelferdige” analyser til kunden, hvor kunden bare forteller oss hva de vil ha og hvor vi finner det, så fikser vi resten. 
Vi har også lansert vår egen AI-portal, som gjør kunden i stand til å samle inn data selv og utføre de samme avanserte analysene som vi ville gjort, men i sin egen nettleser. 

Har du behov for storskala datainnsamling, eller trenger du kanskje å analysere et datasett?
Ta kontakt med oss så ser vi på det sammen!