Biodrone lanserer AI-portal for presisjonsskogbruk

13. mars 2023

AI-portal

Oppdag Biodrones nye AI-portal som tilbyr avanserte analyser for skogbruket. Last opp dine egne dronebilder og få tilgang til detaljert informasjon om skogen din. Enkel annotering og tilpasning av AI-modeller til ditt spesifikke behov uten erfaring med GIS eller maskinlæring. Registrer deg nå for å bli en del av et mer bærekraftig og effektivt presisjonsskogbruk.

Skjermklipp fra tjenesten. Her ser brukeren antall for hvert treslag og snitthøyden for hvert treslag innenfor valgte rute.

Biodrone har levert dronetjenester til skogbruket i mange år, og nå har de gjort kartlegging med fotogrammetri og kunstig intelligens tilgjengelig gjennom sin AI-portal. Dette betyr at brukere uten kompetanse innen GIS eller maskinlæring også kan dra nytte av avanserte analyser.

Brukere kan velge mellom forskjellige analyser, for eksempel en tretelling som teller antall trær, klassifiserer om det er bar eller lauvtre og kalkulerer høyden. Resultatene av tellingen vises i et tetthetskart som deler inn skogen i polygoner. Disse polygonene inneholder informasjon om antall for hvert treslag og høyden, og kan brukes til å lage filtreringer inne i systemet.Filtrering basert på treslag og snitthøyde

Skreddersydde AI-modeller

I portalen er det også mulig å forbedre modellene som er tilgjengelige med egne treningsdata ved å justere treffene som algoritmen har gjort, eller legge til ny treningsdata. Dette gjøres med enkle verktøy som består av å tegne en sirkel rundt trærne som skal brukes som ny læringsdata. Dette gjør at brukeren kan lage skreddersydde AI-analyser for sitt spesifikke behov, uten erfaring med AI eller maskinlæring.
Grunnregelen er at så lenge et menneske ser objekter i bildet og enkelt klarer å skille det ut, kan man trene algoritmene til å kjenne igjen hva som helst.

 

 

Med enkle verktøy er det svært enkelt å bruke portalen for såkalt “annotering”. Man markerer da de objektene som man vil at algoritmen skal lære seg, og trykker på en knapp for å starte trening av AI-modellen når man er ferdig.

BIG data

Alle annoteringer og modeller som lages av alle brukere i systemet vil bli lagret av Biodrone. Disse vil bli brukt til å forbedre tjenesten, og jo flere annoteringer og data som blir lagt til, jo mer robuste og effektive vil modellene bli. Dette vil være til stor fordel for skogbruket, da sykdom, toppbrekk og andre skader blir enklere å detektere jo mer data man får fra brukere.

I beta-fasen vil det bli tilgjengeliggjort flere og flere modeller etter som de blir trent opp, og man vil også kunne tilby modeller som man kanskje i utgangspunktet ikke har noe data på. Vi ser fram til å se hvor mange forskjellige treslag algoritmene kan kjenne igjen basert på brukerdata fra hele verden.


Vil du også bli en del av et mer bærekraftig og effektivt presisjonsskogbruk?
Registrer deg her for å få brukertilgang.