Besøk av forskning- og høyere utdanningsministeren

07. september 2021

InnoCamp-Statsradbesok-0003

I dag fikk vi muligheten til å fortelle forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om Biodrone. Han var i Steinkjer for å besøke både InnoCamp og Mære Landbruksskole. På Mære fikk vi demonstrert hvordan vi kan bruke drone til å så, gjødsle og spre plantevernmidler. AutoAgri var også tilstede med sin autonome redskapsbærer, og vi mistenker at Asheim hadde en fin dag på jobben. Engasjementet var stort.

Atilla Haugen demonstrerer drone

Atilla Haugen demonstrerer drone på Mære Landbruksskole

Samarbeid er viktig for Biodrone

Ståtsråden var svært interessert i hvordan vi i samspill med sentrale aktører innen skog- og landbruk har klart å posisjonere oss som den fremste droneaktøren innen jord- og skogbruk. Det tette samarbeidet med InnoCamp, Mære og andre aktører innen næringene er viktig for vår utvikling og dokumentasjon av våre testresultater.

Vi takker for besøket og gleder oss til å vise fram nye forskningsresultater og ikke minst effektiv, kommersiell drift i årene som kommer.