Kartlegging av vindfall med drone

Vindfall

Med klimaforandringene kommer også hyppigere og sterkere stormer. Dette legger stort press på skogen og fører til mer vindfall.  Stormen «Gyda» 19. november i fjor medførte betydelige skader på skog.…

Les mer

Kan droner erstatte traktoren?

I over 100 år har traktoren vært et av bondens viktigste hjelpemiddel. Med arbeidsoppgaver som gjødsling, såing, pløying, harving osv. er det liten tvil om at traktoren har effektivisert arbeidet…

Les mer